Konkurs na najaktywniejszy zespół inwentaryzacyjny

 

 

 Regulamin konkursu na najaktywniejszy zespół inwentaryzacyjny

                1. Organizator i czas trwania konkursu:

1.1  Organizatorem konkursu na najaktywniejszy zespół inwentaryzacyjny w czasie trwania kampanii dot. bioróżnorodności województwa pomorskiego „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza” jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.

1.2  Termin realizacji konkursu: styczeń 2015 – październik 2015.

2.  Uczestnicy konkursu:

2.1  Konkurs jest przeznaczony dla zespołów inwentaryzacyjnych ze szkół zgłoszonych do projektu „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”.

3.  Zasady konkursu i kryteria wyboru zwycięzców:

    3.1  Zadaniem uczestników konkursu będzie:
- wykonywanie zdjęć przyrodniczych, opisów wraz z lokalizacjami na mapie bioróżnorodności (gatunki roślin, zwierząt, grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, zarejestrowane zmiany fenologiczne, itd.),
- zamieszczanie krótkich relacji wraz zdjęciami z obserwacji terenowych,
- udział w innych konkursach organizowanych w ramach kampanii,
- komentowanie materiałów zamieszczanych na portalu przez innych uczestników.
Wszystkie materiały będą zamieszczane na portalu www.przyrodapomorza.pl przez uczestników posiadających indywidualne konto każdego zespołu inwentaryzacyjnego.

    3.2  Przesłane materiały zostaną poddane ocenie merytorycznej i zaakceptowane bądź odrzucone przez koordynatora kampanii. Po zaakceptowaniu materiał pojawi się na mapie bioróżnorodności.

3.3  W przypadku odrzucenia materiałów szkolne zespoły inwentaryzacyjne zostaną poinformowane o przyczynie odmowy wiadomością przesłaną drogą elektroniczną do opiekuna zespołu.

3.4  Koordynator zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiałów posiadających wady formalne (np. zamazany obraz, zbyt mała rozdzielczość, merytoryczne (np. niezwiązane z tematyka konkursu, błędnie oznaczony obiekt) oraz zdjęcia, które zostały zaczerpnięte z Internetu, atlasu itp.

3.5  Opublikowane materiały mogą zostać skomentowane przez każdego odwiedzającego portal www.przyrodapomorza.pl.

3.6  Komentarze będą moderowane. Zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyką konkursu, wulgaryzmów oraz słów uważanych za powszechnie obraźliwe.

    3.7  Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli          Organizatora i Partnerów kampanii.

    3.8  O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi liczba opublikowanych materiałów na mapie bioróżnorodności portalu www.przyrodapomorza.pl, aktywność zespołów, liczba komentarzy, aktywność w innych konkursach realizowanych w ramach kampanii, itp.

3.9  Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3.10    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się przed konferencją podsumowującą kampanię, zaplanowana na październik 2015 r.

3.11    Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie portalu www.przyrodapomorza.pl.

3.12    Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się w czasie konferencji podsumowującej kampanię dot. bioróżnorodności. Przewidziane są: nagroda dla szkoły, nagrody dla Opiekuna i Członków zespołu inwentaryzacyjnego.

  1. Postanowienia końcowe

4.1  Materiały zamieszczane na portalu powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne.

    4.2  Wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich opublikowanych materiałów przez organizatora konkursu przejmuje na siebie uczestnik konkursu, który zamieścił te materiały.

    4.3  Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych do organizatora i zamieszczonych na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz www.lop.gda.pl materiałów (wyników obserwacji i relacji z wydarzeń w formie fotografii przyrodniczych, zdjęć uczestników wydarzeń, opisów, itp.) w celu realizacji konkursu.

   4.4  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

         konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r.

         Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii

„Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”

 

Tomasz Michalski

tomasz.michalski@lop.gda.pl

504 463 506

 


 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.