Opis przyrodniczy województwa pomorskiego

Urozmaicona rzeźba terenu przy dość znacznych róznicach wysokości, bliskość morza, różnorodność klimatów lokalnych i typów gleb powoduje, że województwo pomorskie należy do najbardziej zróżnicowanych przyrodniczo w Polsce. Cechą specyficzną regionu jest występowanie bogactwa jezior polodowcowych, począwszy od długich jezior rynnowych poprzez jeziora wytopiskowe, do małych oczek wodnych. Nie brakuje tutaj także rzek, lasów, a znaczna liczba obszarów prawnie chronionych - parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody - świadczy o niezwykłym bogatwie regionu. Mieszkaców gmin nadmorskich otacza przyroda zupełnie inna niż ta zamieszkująca regiony południowe naszego województwa. Dodatkowo przyroda jest zróżnicowana w zależności od działalności człowieka, czy teren zagospodarowany jest rolniczo bądź przemysłowo, zależnie od stopnia urbanizacji, ale w każdym przypadku można powiedzieć, że przyroda jest "wokół nas" i warto ją poznawać. Rozwój cywilizacji wprowadził do środowiska naturalnego bardzo poważne i często nieodwracalne zmiany. Negatywne tego skutki możemy obserwować na co dzień.

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.