III Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny w Bolszewie 2016

 „Edukacja ma gorzkie korzenie, lecz słodkie owoce" (Arystoteles)

 

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy w ramach III Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego w Bolszewie organizowanego pod Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

I. Organizatorzy

- Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie
- Urząd Gminy Wejherowo
- Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody
- Nadleśnictwo Wejherowo
- Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

II. Cele

- kształtowanie postawy szacunku dla zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
- zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska
- promowanie wśród uczniów właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska
- promocja lasów
- rozbudzanie zainteresowań fauną i florą Morza Bałtyckiego oraz zagadnieniami związanymi z zagrożeniami tego siedliska i sposobami jego ochrony
- popularyzacja szeroko pojętej ekologii
- sprawdzenie i umiejętności nabytych w szkole
- promocja nauczycieli wspierających rozwój uczniów

III. Tematyka konkursu

1. Treści z ekologii i ochrony środowiska przewidziane w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego (dla gimnazjum punkt IV i X, dla szkół ponadgimnazjalnych punkt 2 z zakresu podstawowego i punkt VII z zakresu rozszerzonego).
2. Morze Bałtyckie – fauna, flora, zagrożenia, sposoby ochrony (tylko dla szkół ponadgimnazjalnych).
3. Biologia wybranych gatunków drzew - brzoza brodawkowata, buk pospolity, czeremcha zwyczajna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, grab pospolity, jarząb pospolity i mączny, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna i szerokolistna, miłorząb dwuklapowy, modrzew europejski, olsza czarna, robinia akacjowa, sosna zwyczajna, sosna limba, wierzba iwa, wiąz pospolity – (tylko dla gimnazjum).

IV. Uczestnictwo

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
- każda szkoła może wytypować troje uczestników

V. Warunki uczestnictwa

1. Termin zgłoszenia uczestników konkursu mija 10 marca 2016 r.Zgłoszenia dokonać można drogą listowną lub mailową na adressekretariat@gimnazjum-bolszewo.pl (w temacie proszę wpisać: III Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny). W zgłoszeniu powinny znajdować się imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

Samorządowe Gimnazjum
im. Jana Pawła II
ul. Leśna 35
84 – 239 Bolszewo

 

VI. Termin konkursu

Konkurs odbędzie się 21 marca 2016 r. w Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Bolszewie o godzinie 9:00.

VII. Regulamin konkursu

Konkurs polega na rozwiązaniu testu dla danej kategorii wiekowej.

Test dla gimnazjalistów składa się z 60 zadań zamkniętych opatrzonych czterema wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów dla laureatów konkursu (pierwszych pięć najlepszych wyników) organizatorzy przewidują etap dogrywkowy. Etap dogrywkowy polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania.

Test dla licealistów składa się z 60 zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte opatrzone będą czterema wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zadania otwarte będą wymagały oceny słuszności przedstawionych treści oraz przyporządkowywania.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów dla laureatów konkursu (pierwszych pięć najlepszych wyników) organizatorzy przewidują etap dogrywkowy. Etap dogrywkowy polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania.

Autorzy zadań dla etapu gimnazjalnego: mgr Wiktoria Rocławska (Powiatowy Zarząd Ligi Ochrony Przyrody), mgr Joanna Romanowska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie), mgr inż. Izabela Kahsyna – Pleskot (Nadleśnictwo Wejherowo).
Autor zadań dla etapu ponadgimnazjalnego: mgr Dawid Kaczmarek (Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie), mgr Anna Judek (Akwarium Gdyńskie), mgr Katarzyna Borowiak (Akwarium Gdyńskie),

VIII. Wyróżnienia i nagrody

- dyplomy dla uczestników z poszczególnych szkół
- podziękowania dla opiekunów
- nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów dla laureatów konkursu

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.